2017/18. évad

Aktualitások, hírek

2018-03-20
Tisztelt Sportszervezetek! Kérjük Önöket, hogy a 2018/19. évi sportfejlesztési programok előkészítésének első lépéseként szíveskedjenek ellenőrizni az elektronikus aláírókulcs érvényességét a Tanúsítványkezelés menüpontban. Javasoljuk, hogy akinek a következő 6 héten belül lejár, az haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Netlock Kft.-vel (telefonszám: 06 1 437 6655) annak megújítása érdekében. A sportfejlesztési programokat kizárólag az elektronikus kérelmi felületen van lehetőség benyújtani (amelynek feltétele az érvényes aláírókulcs). A határidőben be nem érkezett sportfejlesztési programokat érdemben elbírálni nem tudjuk. Tisztelettel: MLSZ TAO Pályázati Iroda
2018-03-14
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy „A 2018/19. évi sportfejlesztési programok értékelésének alapelvei” című dokumentum elérhető a https://tao-palyazatok.mlsz.hu/ weboldalon a Letölthető dokumentumok menüponton belül a „TAO pályázatok 2018/19” almenüben. Kérjük, olvassák figyelmesen!

A 2018/19. évi Elektronikus Kérelmi Felületet hamarosan megnyitjuk az Önök számára.

Tisztelettel: MLSZ TAO Pályázati Iroda
2018-01-08
Tisztelt Sportszervezetek!Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017. 09. 10. után kiküldött 24/A típusú igazolások esetén az utalási táblázatok kitöltése a rendszerben automatikusan történik a NAV által a szövetség hivatali kapuján keresztül küldött utalási információk alapján. Az igazolások kiküldése után az utalási táblázatok állapota azonnal "Még nem utalt" státuszra változik, melyet lila színnel jelez a rendszer, így az előrehaladási jelentések, módosítási kérelmek, hosszabbítási kérelmek elkezdését nem befolyásolja, hogy nem érkezett még be utalás az adott kérelem elkezdésének időpontjáig az érintett igazolási kérelmek vonatkozásában.Az utalások NAV által történő lejelentése után a rendszer automatikusan részben/teljesen utaltként véglegesíti az utalási táblázatokat.


Az utalási táblázatok automatikus véglegesítése a következő esetekben nem történik meg, itt a felhasználónak kell a véglegesítést elvégeznie, ahogy az eddigiekben is:

  • egy igazolási kérelmen belül előfinanszírozott nem ingatlan és ingatlan jogcímek is lehívásra kerültek és a támogató nem egy összegben ajánlotta fel a támogatást
  • egy igazolási kérelmen belül általános képzés és szakképzés jogcímek is lehívásra kerültek és a támogató nem egy összegben ajánlotta fel a támogatást

Üdvözlettel,

TAO Support
2017-12-20
Tisztelt Sportszervezetek!

A NETLOCK Kft által üzemeltetett NETLOCK SIGN elektronikusaláírás-szolgáltatás működésében tapasztalt szolgáltatás kiesést a bizalmi szolgáltató szakemberei elhárították, amennyiben szükséges kérjük, próbálják meg a pályázati dokumentumok ismételt hitelesítését!
Köszönjük a türelmüket és a megértésüket!

Tisztelettel,

NETLOCK Ügyfélszolgálat
E-mail: info@netlock.hu
Telefon: 36 1 437 6655
2017-12-20
Tisztelt Sportszervezetek!

Kérjük, hogy a hitelesítésből adódó problémák miatt a letöltésekkel, beküldésekkel szíveskedjenek egymás után akár többször is próbálkozni. A hibát hamarosan elhárítja a szolgáltató.

Tisztelettel, Pályázati Iroda
2017-12-20
Tisztelt Egyesületek!A Netlock Kft., mint hitelesítési szolgáltató hibájából adódóan a támogatási igazolási kérelmek beküldésében fennakadás tapasztalható, kérjük a hiba javításáig szíves türelmüket és megértésüket.
2017-12-04
Tisztelt Sportszervezetek!Felhívjuk figyelmüket, amennyiben a támogatás igénybevételére jogosult szervezet elszámolással kapcsolatos kötelezettségét bármely támogatási időszak vonatkozásában nem teljesíti maradéktalanul, a Tao tv. 22/C. § (5) b) pontja, valamint a TAO Elszámolhatósági Szabályzat 2.2.6 pont 2. bekezdése alapján a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelme elutasításra kerül, a következő esetekben:


  • Amennyiben a korábbi elszámolási kötelezettségéből adódó, a támogatás nem megfelelő felhasználása miatt megállapított visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.

  • Amennyiben a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11.§ (1) bekezdésében foglalt, elszámolási kötelezettségének a Rendelet szerinti határidőre nem tett eleget.

  • Valamely hiánypótlási határidőt elmulasztja.A tartozás rendezését követően a tiltás megszüntetését elektronikusan a taoellenorzes@mlsz.hu e-mail címen kérheti, a befizetést igazoló bankszámlakivonat elektronikus csatolásával.Üdvözlettel,

TAO Ellenőrzési Osztály
2017-11-29
Tisztelt Pályázók!

Az igazolási és támogatási igazolási kérelmek mellékleteinek központi kezelésével kapcsolatos tájékoztatót az alábbiakban olvashatják:

TIG mellékletek központi kezelése tájékoztató
2017-11-24
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017/2018 évi sportfejlesztési programhoz kapcsolódó elszámolási felületet az Elektronikus Kérelmi Rendszerben megnyitottuk.

Az elszámoláshoz szükséges mintafájlokat jogcímenként az alábbiakban letölthetik, valamint az elszámolási felületen is elérhetők az elszámolandó jogcím kiválasztását követően, az importálás menüpont alatt.

Mintafájlok: Üdvözlettel, TAO Ellenőrzési Osztály
2017-10-04
Tisztelt Sportszervezetek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017. 09. 10. után kiküldött 24/A típusú igazolások esetén az utalási táblázatok kitöltése a rendszerben automatikusan történik a NAV által a szövetség hivatali kapuján keresztül küldött utalási információk alapján. Az igazolások kiküldése után az utalási táblázatok állapota azonnal "Még nem utalt" státuszra változik, melyet lila színnel jelez a rendszer, így az előrehaladási jelentések, módosítási kérelmek, hosszabbítási kérelmek elkezdését nem befolyásolja, hogy nem érkezett még be utalás az adott kérelem elkezdésének időpontjáig az érintett igazolási kérelmek vonatkozásában.

Az utalások NAV által történő lejelentése után a rendszer automatikusan részben/teljesen utaltként véglegesíti az utalási táblázatokat.

Az utalási táblázatok automatikus véglegesítése a következő esetekben nem történik meg, itt a felhasználónak kell a véglegesítést elvégeznie, ahogy az eddigiekben is:

  • egy igazolási kérelmen belül előfinanszírozott nem ingatlan és ingatlan jogcímek is lehívásra kerültek és a támogató nem egy összegben ajánlotta fel a támogatást
  • egy igazolási kérelmen belül általános képzés és szakképzés jogcímek is lehívásra kerültek és a támogató nem egy összegben ajánlotta fel a támogatást
Üdvözlettel,
TAO Support
2017-04-06
Tisztelt Sportszervezetek!


A Pályázati Iroda 2017. május 02. napjáig az alábbi ügyfélfogadási rend szerint érhető el:
Telefonon hétfőtől csütörtökig 9:00 és 16:00 óra között, pénteken 9:00 és 13:30 óra között. Amennyiben a fenti időpontokon túl kérdésük merülne fel, kérjük, írjanak az adotamogatas@mlsz.hu e-mail címre, vagy ügyintézőjük e-mail címére. Személyes ügyfélfogadás kizárólag előre egyeztetett időpontban lehetséges.

Üdvözlettel: Pályázati Iroda
2017-04-05
Tisztelt Sportszervezetek!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2017/18-as TAO pályázati felület a mai napon aktiválásra került.
2017-03-07
Tisztelt Felhasználók!

A kérelmi rendszer fejlesztése folyamatban van, a belépés nem lehetséges!

Üdvözlettel, TAO Support