2017/18. évad
TECHNIKAI SUPPORT (Flexinform Ügyfélszolgálati Portál):  Hibajelentés Kérdés/Észrevétel Kérés Egyéb bejelentés Ügyfélszolgálati portál használati útmutató

TAO EKR felhasználói nyilatkozat
Technikai Helpdesk vonal: 06 (20) 993-5253

I. Jelen nyilatkozat elfogadásával kijelentem az alábbiakat:
 1. a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) MLSZ Elektronikus Kérelmi Rendszer (továbbiakban TAO EKR) Felhasználói útmutató (https://mlsztao2020.flexinform.hu/utmutato/) munkavégzésemhez szükséges részét megismertem;
 2. az MLSZ tulajdonát képező vagy a közreműködésével kiépített, vagy üzemeltetett információs rendszereinek használata során birtokomba kerülő üzleti titkokat és személyes adatokat a hatályos jogszabályok-, valamint az MLSZ szabályzatai alapján megőrzőm;
 3. tevékenységem során gondosan járok el és igyekszem megakadályozni illetéktelen személy hozzáférését az TAO EKR rendszerhez és az abban tárolt adatokhoz;
 4. amennyiben tudomásomra jut, hogy az TAO EKR kezelésére vonatkozó szabályokat az MLSZ érdekkörébe tartozó személyes adatok vagy informatikai rendszerek kapcsán bárki megsérti, vagy a rendszer bármilyen sérülékenységét tapasztalom, azt köteles vagyok írásban jelenteni a közvetlen vezetőmnek, az MLSZ Informatikai vezetőjének és Adatvédelmi tisztviselőjének a bejelentes@mlsz.hu címen;
 5. nem élek vissza a tudtomra jutott szoftver és védelmi hiányosságokkal, ilyen információkat csak és kizárólag a fenti címen az erre jogosultaknak adom tovább;
 6. tisztában vagyok azzal, hogy az engem nem illető adatok kifürkészése bűncselekménynek minősülhet.
II. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy:
 1. az TAO EKR informatikai rendszer az MLSZ tulajdonában áll és a benne kezelt adatokkal kapcsolatban a MLSZ jogosult rendelkezni;
  1. az TAO EKR használatának célja a labdarúgással kapcsolatos, a jogszabályokban és/vagy az Adatkezelő szabályzataiban meghatározott egyes ügyek elektronikus intézésének biztosítása a sportszervezetek, a sportszakemberek és egyéb közreműködők számára;
  2. az TAO EKR -t minden felhasználója csak a cél érdekében, saját kötelezettségei teljesítésére és feladatkörével összhangban, a fenti szabályzatok és segédletek szerint használhatja;
  3. csak addig vagyok jogosult a rendszer használatára, ameddig az MLSZ-el, az engem foglalkoztató sportszervezettel vagy az adatfeldolgozóval fennálló jogviszonyom alapján olyan ügyet kell intéznem, amely az informatikai rendszer, fenti célnak megfelelő használatát követeli meg és csak olyan mértékben, amely feladatom teljesítéséhez szükséges;
  4. az TAO EKR tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából nem engedélyezett. Az ezen túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal vagy ezekhez történő bármilyen hozzájárulás – kizárólag az MLSZ előzetes engedélyével lehetséges;
  5. általam, mint sportszervezeti ügyintéző által kinyomtatott, mentett (stb.) adatokért, azok tárolásáért, valamint az azokkal kapcsolatban végzett műveletekért felelősséggel tartozom;
  6. a jelen nyilatkozatban kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően nem biztosított számomra az TAO EKR rendszerben szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használata, hasznosítása;
  7. az TAO EKR és a benne tárolt adatok, -erre vonatkozó szabályzati rendelkezés hiányában- az MLSZ előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók;
  8. az egyedi azonosító adataimat (felhasználói név, jelszó) tilos bárki más személynek is kiadnom, a felhasználói nevem felhasználásával végzett műveletekért felelősséggel tartozom;
  9. tilos az TAO EKR rendszerbe bejelentkezett informatikai eszközt felügyelet nélkül hagynom;
  10. köteles vagyok a tevékenységem befejezést követően az TAO EKR rendszerből haladéktalanul kijelentkezi;
  11. az TAO EKR rendszerben végrehajtott tevékenységek naplózásra kerülnek;
  12. tilos minden olyan tevékenység, amely az TAO EKR és a benne kezelt adatok bizalmassága, sértetlensége valamint rendelkezésre állása ellen irányul;
  13. amennyiben a jelen „Felhasználói Nyilatkozatban” leírtakat megszegem, úgy felhasználói jogosultságomat az MLSZ jogosult visszavonni, továbbá fegyelmi (esetlegesen munkajogi), kártérítési és büntetőjogi felelősségem áll fenn.